HVA ER OZON?

Hvordan fungerer ozon som luktfjerner?

Ozon er et ustabilt og flyktig molekyl som består av tre oksygenatomer (kjemisk formel er O3). Oksygenet vi puster inn består av to oksygenatomer (O2), og det tredje oksygenatomet i et ozonmolekyl reagerer lett med andre stoffer. Når ozonmolekylet brytes ned, går det tredje oksygenatomet sammen med forbindelser som kan oksyderes og bryter ned eller omdanner egenskapene til disse stoffene. Luktmolekyler er en slik forbindelse, som gjør at alle typer lukt kan behandles med ozon. Ozon bryter ned luktmolekylene og nøytraliserer derved dårlig lukt.

Ozon er mer enn 2000 ganger kraftigere enn klor og mye mer effektivt til å fjerne lukt enn mange av de rengjøringsmidlene som brukes til formålet.

Hva slags dårlig lukt kan fjernes med ozon?

  • Mugg
  • Tobakksrøyk
  • Innestengt lukt
  • Røyk etter brann
  • Urinlukt
  • Lukt fra dyr
  • Kjemisk lukt
  • Lukt fra impregnerte materialer
  • Ubestemmelig dårlig lukt

Unike egenskaper ved ozongassen

Ozon har en unik egenskap der den renser luften for lukt og mugg ved hjelp av oksygenatomer. Gassen er en utmerket luktfjerner. Ozon er et molekyl som består av tre oksygenatomer (O3). To oksygenatomer utgjør oksygenet vi puster inn (O2). Når det tredje oksygenatomet løsner fra ozonmolekylet og forbindes med andres stoffer, forandrer den kjemiske sammensetningen og fjerner både lukt og mugg.

Ozongeneratorer til ozonbehandlinger

En ozongenerator bruker elektriske utladninger når oksygen passerer en del av ozonapparatet. Utladningene gjør at oksygenet omdannes til ozon, ozonet har egenskaper som reagerer med dårlig lukt og mugg, og bryter de ned til karbondioksid og vann. Alt du trenger å gjøre, er å koble ledningen til stikkontakten så er ozonbehandlingen i gang.

Ozonmolekylen

Ozonmolekyl med spesifikke ladninger

Om ozon

Ozon dannes av O2 eller oksygen (O1) ved hjelp av ultrafiolett (UV) lys og elektriske utladninger i atmosfæren. Ozon finnes i veldig lave konsentrasjoner i jordens atmosfære (stratosfæren). Denne konsentrasjonen er størst i ozonlaget, der det meste av UV-strålene fra solen absorberes av ozonet.

Ozon har en skarp lukt som minner om klor, og kan merkes av de med ømfintlig nese i nivåer så lave som 0,0001 ppm i luften.

Molekylstrukturen i ozon ble allerede bestemt i 1865. Det viste seg senere at molekylet har en mer buet struktur og var diamagnetisk.

Under normale forhold er ozon en lyseblå gass som kondenserer allerede ved lave temperaturer til en mørkeblå væske, og blir til slutt svart i fast form.

Ustabiliteten til ozonet fungerer på den måten at gassen spaltes eksplosivt ved høyere temperaturer eller ved rask oppvarming til kokepunktet. Ozon benyttes derfor kommersielt bare i lave konsentrasjoner.

KJEMISKE EGENSKAPER

Kjemisk formelO3
Molar masse48.00 g·mol−1
UtseendeFargeløst til lyseblått
LuktSkarp, kraftig (minner om klor)
Tetthet2.144 mg cm−3 (vid 0 °C)
Smeltepunkt−192.2 °C
Kokepunkt−112 °C
Så fungerar ozon

Navnet ozon

I daglig omtale er navnet ozon det mest brukte og foretrukne. De systematiske navnene 2λ4-trioksid og catena-trioksygen, gyldige IUPAC-navn, er konstruert i henhold til respektiv substitusjon og additiv nomenklatur. Navnet ozon kommer fra ozein (ὄζειν), det greske verbet for lukt, og refererer til den distinkte lukten av ozon

Historikk

I 1785 utførte den nederlandske kjemikeren Martinus van Marum eksperimenter med elektriske gnister over vann, han la merke til en uvanlig lukt som han tilskrev de elektriske reaksjonene. Han innså ikke at han faktisk hadde laget ozon. Et halvt århundre senere noterte Christian Friedrich Schönbein den samme skarpe lukten, og syntes lukten var den samme som gjerne etterfølger tordenvær. I 1839 klarte han å isolere gassen og kalte den “ozon”, fra det greske verbet for lukt, ozein (ὄζειν). Med bakgrunn i dette arbeidet er Schönbein allment kreditert for oppdagelsen av ozon. Jacques-Louis Soret bestemte formelen for ozon, O3, i 1865, den ble bekreftet av Schönbein i 1867.

Hvorfor skal vi bruke ozon?

Ozon er et naturlig stoff som har mange fordeler og bruksområder. I dag brukes ozon blant annet til alt fra renseprosessen i vannverk, til rengjøring av grønnsaker og frukt fra rester etter plantevernmidler, til å bleke papir og tekstiler, produksjon av legemidler og smøremidler samt desinfisering av tekstiler fra sykehus og matvarebransjen. Det er med andre ord et stoff som vi i dag bruker til grunnleggende funksjoner i samfunnet.

Hvorfor bruker vi egentlig ozon? Fordi det er et stoff som spaltes tilbake til vanlig oksygen cirka to timer etter at ozonet ble dannet. Gjennom en ozongeneratorer kan du bruke ozon til å luftrensing i rom som kanskje har vært utsatt for fukt, røyk, husdyr eller mugg. Alle rom der det forekommer dårlig lukt, mugg eller allergener, kan med fordel behandles med ozon. En behandling ca. to timer per 30 kvm, og resultatet er at dårlig lukt forsvinner.

Ozon er et uorganisk molekyl med den kjemiske formelen O3. Det er en lyseblå gass med en tydelig skarp lukt. Gassen er en allotrop form for oksygen, som er mye mer ustabilt enn O2. Det gjør at gassen nedbrytes i den nedre atmosfæren til O2 eller oksygen (O1).

Les mer om ozon

Er ozon farlig?

Hvordan påvirker ozon ozonlaget?

Les mer om ozon på Wikipedia

Vanlige spørsmål om ozon

Er ozon farlig?

Ja, det å puste inn ozongass kan være helseskadelig, selv i små doser. Ozoneair er ikke farlig å bruke hvis apparatet brukes korrekt.

De ozonnivåene som finnes naturlig i luften er ikke farlige. Under en ozonbehandling skal man derimot ikke oppholde seg i rommet som behandles. Puster du inn ozon kan du merke en irritasjon i halsen, derfor er det best å la ozonet arbeide i fred, og du bør vente i to timer før du går inn i et rom som har blitt behandlet.

Hvordan foregår en ozonbehandling med ozongenerator?

En ozongenerator lager ozon gjennom elektriske utladninger som fremstiller ozon fra oksygenet i luften. Ozon er et ustabilt molekyl som reagerer med andre stoffer og bryter ned karbonforbindelsene som lukt består av. Ozon kan trenge dypt inn i inventar, tekstiler, klær og byggematerialer, noe som gjør at gassen kommer til på steder der det er umulig å vaske.

Hvilke lukter kan en ozonbehandling fjerne?

Det fleste lukter kan fjernes ved å gjennomføre en ozonbehandling i det rommet som lukter. Blant annet kan ozon fjerne lukt fra mugg, tobakksrøyk, røyklukt etter brann, urin, lukt fra dyr og impregnering. Selvfølgelig må for eksempel kilden til fuktskader utbedres om ikke ny mugg og mugglukt skal returnere.

Hjelper ozon allergikere?

Ja. Ozon reagerer med mange stoffer og uskadeliggjør blant annet allergener. Det betyr at pelsdyrallergikere kan sanere et rom ved hjelp av en ozongenerator og slippe allergiske symptomer. Hjelp får også de som er allergiske mot mugg, ved å gjennomføre en ozonbehandling i rommet som er angrepet av mugg. Muggsporer elimineres ved bruk av ozon.

Kjøp ozongenerator fra Ozoneair

Fjern alle typer vond lukt med en av de effektive modellene. Finn modellen som passer dine egne behov.