OZONLAGET

I dag er det en stor bekymring for at ozonlaget forverres på grunn av forurensningsutslipp med innehold av kjemikalier som klor og brom. Dette fenomenet kalles vanligvis for “ozonhull”. Slike svekkelser resulterer i at store mengder ultrafiolett stråling (UV) når frem til jorden, noe som i neste rekke kan forårsake hudkreft og grå stær hos både dyr og mennesker.

UV-stråling – biologenes store frykt

UV-stråling som treffer jorden hemmer også reproduksjonssyklusen av planteplankton og encellede organismer som alger, som befinner seg nederst på næringskjeden. Biologer frykter at færre planteplankton vil redusere bestandene av andre dyr. Forskerne har også dokumentert forandringer i reproduksjonen av fisk, reker, krabber, frosk og salamandre som har blitt utsatt for mye UV-stråling.

KFK – ødeleggende for ozonlaget

Klorfluorkarboner (KFK) er et kjemikalie som i alt for stor utstrekning er brukt i industriland de siste 50 årene og som er skyld i mye av skadene på ozonlaget. Dette kjemikalet er mest vanlig i eldre kjøleskap.

Når KFK stiger opp til den øvre del atmosfæren og utsettes for UV-stråling, skjer en spalting av stoffet som inneholder klor. Klor reagerer med oksygenatomene i ozon og ødelegger ozonmolekylene. Selv særdeles små klorkonsentrasjoner kan ødelegge store ozonmengder. Et eneste kloratom kan ødelegge opptil hundre tusen ozonmolekyler.

Ozonlaget over Antarktis har blitt spesielt utsatt for disse forurensningene siden midten av 1980-tallet. Denne regionen som har en lav temperatur, akselererer omdanningen av KFK til klor. Denne prosessen går enda raskere om våren og sommeren når solen skinner store deler av dagen. Dette er årsaken til at kloret reagerer med UV-strålene fra solen over visse deler av Antarktis. Disse faktorene gjør at 65 prosent av ozonlaget allerede har forsvunnet. Det er flere som feilaktig kaller dette for ozonhullet. I andre områder har ozonlaget blitt svekket med omtrent 20 prosent.

Ozonhålet

Ozonhullet over Antarktis som er påvirket av forurensninger siden 1980-tallet.

Omtrent 90 prosent av KFK i atmosfæren, kommer fra industrilandene på den nordlige halvkulen, som USA og Europa. Disse landene forbød KFK i 1996, og KFK-mengden i atmosfæren er nå nedadgående. Forskerne anslår imidlertid at det vil ta enda 50 år før KFK-nivåene returnerer til naturlige nivåer. Når nivåene er blitt normale, kan ozonlaget etterhvert repareres.

Kjøp luktfjerner fra Ozoneair

Fjern alle typer vond lukt med en av de effektive modellene. Finn modellen som passer dine egne behov.