OZONBEHANDLING MED OZONGENERATOR

Hva er en ozonbehandling?

En ozonbehandling er en prosess som utføres med en ozongenerator. Prosessen består av å produsere høye ozonnivåer i rommet som gjør at bakterier, mugg og allergener ikke overlever. Ozon er også effektiv til luktfjerning, ulike typer lukt forsvinner etter en ozonbehandling ettersom ozonet bryter ned karbonforbindelse som utgjør lukten.

En av fordelene med ozonbehandling er det er en gass som raskt trenger dypt inn i innredning, klær, tekstiler og byggematerialer der ofte kilden til lukten sitter. Selv lukten i gulv, vegger og tak kan fjernes ved å gjennomføre en ozonbehandling. Ozon er ca. 2000 ganger kraftigere enn klorin og er langt mer effektiv mot lukt enn mange kraftige rengjøringsmidler som brukes til samme formål.

Forberedelser før en ozonbehandling

Du må gjøre visse forberedelser før du begynner med ozonbehandlinger:

  • Dekke til friskluftventiler med teip i de rommene som skal behandles.
  • Åpne skap, garderobeskap, luker osv. slik at ozonet kommer skikkelig til.
  • Heng opp eventuelle klær som lukter, slik at gassen kommer til lukten.
  • Dyr og planter må fjernes fra rommet.
  • Tette døråpninger eller dekke til åpninger uten dør med byggplast.

Under ozonbehandlingen

Det viktigste under en pågående behandling er å la ozonet få jobbe i fred. Du skal ikke bevege deg i rommet under behandlingen og du må vente minst to timer etter avsluttet behandling før du går inn i rommet. Forsikre deg om at rommet ikke benyttes av dyr eller mennesker mens behandlingen pågår. Ved lengre eksponering kan ozon være irriterende i høye konsentrasjoner. Kontroller også at alt av planter er fjernet fra rommet. Enkelte planter er mer følsomme for ozon enn andre, men ha som regel at det ikke er planter i rommet som skal behandles.

Vær også oppmerksom på den karakteristiske friske lukten av ozon om du befinner deg i et tilstøtende rom til det som ozonbehandles, dette er et tegn på at det er en lekkasje. Ved overeksponering av ozon begynner det å stikke i hals og nese. Om dette skjer bør rommet forlates umiddelbart.

Dette skjer i en ozongenerator

Når oksygen passerer ozongeneratoren i et ozonapparat oppstår det elektriske utladninger gjennom UV-stråling. Utladningene gjør at oksygenet omdannes til ozon, som altså består av tre oksygenatomer. Ozon dannes i naturen på samme måten, i tordenvær gjør de kraftige utladningene at oksygenatomene går sammen og danner ozon.

En av egenskapene med ozonmolekylene er blant annet at de er ustabile og reagerer lett med lukt og mugg. Da slippes et av oksygenatomene som reagerer med andre stoffer, forandrer den kjemiske sammensetningen og fjerner dårlig lukt, mugg og allergener. De uønskede stoffene spaltes til karbondioksid og vann, og det behandlede området blir kvitt all dårlig lukt.

Les mer: Hva slags lukt kan fjernes med ozon?

Ozonbehandling med ozonmaskin i ozon

Etter ozonbehandlingen

Vent minst i to timer før du går inn i rommet etter avsluttet behandling, slik at ozonet kan spaltes og at de spaltede stoffene kan spres i luften. I noen tilfeller kan det henge igjen en svak lukt av ozon noen timer. Denne lukten er derimot helt ufarlig og kommer til å avta over tid til den har forsvunnet helt.

Risikoer ved ozonbehandling

En ozonbehandling skal ikke pågå alt for lenge, og derfor går et ozonapparat ofte med intervaller. Blir intervallene for lange kan du risikere at ozonet reagerer ytterligere en gang med restproduktene som ble dannet ved den første reaksjonen. Ved den andre reaksjonen kan det dannes noen illeluktende stoffer som er umulige å fjerne om ikke det materialet som er påvirket avhendes. I noen tilfeller har man måtte rive hele hus.

Les også: Ozonbehandling i bil

Ozoneair bruker en unik teknologi som jobber i oscillerende intervaller som er spesialutviklet for å unngå at ozonet kan reagere på nytt med nedbrutte stoffer.

Gjennomføres behandlingen i korrekte intervaller, blir totaltiden ikke for lang i forhold til effekten, eller rettere sagt, tidsbruken tilpasses konsentrasjonen av ozon i rommet som behandles. Det kan være en risiko for skader på gummi, plast og elektronikk. Gummi og plast har en tendens til å tørke ut i den grad at materialet sprekker eller smuldres opp. Elektronikk kan oksydere, hvilket kan f.eks. skade datamaskiner og TV-apparater.

Den unike teknologien til Ozoneair optimaliserer automatisk behandlingstiden og effekten i forhold til det rommet som behandles, for å unngå skader på huset.

Les: Studie vedrørende ozonbehandlinger fra den svenske riksantikvaren (ekstern lenke)

Trygg og sikker ozonbehandling

Du skal med andre ord ikke være redd for å bruke ozon, ettersom fordelene og egenskapene overskrider risikoene ved høye ozonnivåer. Ved bruk av ozongeneratorer fra Ozoneair, kan du være sikker på du får en trygg ozonbehandling uten risiko for skade på inventar, hus eller bil. Du kan også kjenne deg trygg på at ozonnivåene holdes på sikre nivåer.

Hva er ozon?

Ozon er en gass som dannes av tre oksygenatomer (O3). Det er en lyseblå gass som har en skarp og tydelig lukt, en lukt som mange ganger er fremtredende etter et tordenvær da det frigjøres mye ozon. Det er også et helt naturlig stoff som finnes i stratosfæren, men da i lang avstand fra jordens overflate.

Ozon er ikke farlig

I konsentrert form er ikke ozon gunstig for oss mennesker, men små doser er derimot helt ufarlig. Ozon langs bakken forårsaker hvert år skader på jordbruksavlinger og skog, som kan være følsomme selv for små ozonmengder. Vi merker vanligvis ikke bakkenær ozon, men unntak av noen med ømfintlig nese som kan kjenne ozonlukten.

Sikkerhetsforskriftene apparatene våre er bygget etter, gir marginer som sørger for at ingen kjenner påvirkninger fra ozonbehandlingen produktene utfører. En ozonbehandling har mange fordeler, og du kan alltid kjenne deg trygg med produktene og behandlingene de utfører.

Vanlige spørsmål om ozonbehandlinger

Hvor lang tid tar det å gjennomføre en ozonbehandling?

Det kommer an på størrelsen på ozongeneratoren, men det tar ca. to timer å sanere et rom på 30 kvm.

Er det farlig med ozon?

Man skal ikke puste inn store mengder, derfor skal man ikke oppholde seg i rommet som behandles. Ozon spaltes til oksygen etter to timer, og da er den helt ufarlig.

Hva må jeg gjøre for å gjennomføre en ozonbehandling?

Du må tette rommet som skal behandles, alt av dyr og planter må fjernes fra rommet. Deretter trykker du på knappen og forlater rommet.

Hvor lenge henger ozonet igjen etter ozonbehandlingen?

Ozon har en halveringstid som i stor grad er avhengig av mengden reaktanter som befinner seg i rommet som behandles. Gjennomførte tester i et lukket rom av rustfritt stål uten reaktanter med en viss luftsirkulasjon viser en halveringstid på nesten 12 timer. Ved ozonbehandling i typiske innemiljøer er imidlertid halveringstiden kortere på grunn av alle materialene og overflatene ozonet reagerer med. Halveringstiden varierer mellom 6-30 minutter.

Kjøp ozonapparat fra Ozoneair

Fjerne mugg og lukt fra alle slags rom med en av de effektive ozonapparatene. Finn modellen som passer best til dine egne behov. Du velger enkelt modell ut i fra størrelsen på rommet du skal sanere for dårlig lukt og mugg.